Bệnh Chlamydia

23
Tháng 12
Thứ tư
Phác đồ điều trị Chlamydia mãn tính đối với mỗi người sẽ có sự khác nhau. Sẽ có sự khác biệt so với khi chữa bệnh Chlamydia ở giai đoạn cấp tính. Do lúc này khi khuẩn Chlamydia đã hoạt động mạnh mẽ, gây ra những tổn thương nặng nề....